Apocynaceae  /  Plumeria rubra
Botanik im Bild
2018-07-07
      (neu )
  Home  

Rote Frangipani

Fotos:  E. Horak  /  2016  /  Madeira