Apiaceae  /  Thapsia gymnesica
Botanik im Bild  /  Flora Europas
201
3-03-31      (neu)
  Home  

Thapsia gymnesica

Foto:  A. Mrkvicka  /  18.3.2012  /  Mallorca