Lamiaceae  /  Ballota acetabulosa
Botanik im Bild  /  Flora Europas
201
3-07-10      (neu)
  Home  

Napf-Schwarznessel

Foto:  A. Mrkvicka  /  15.5.1992  /  Kreta  /  Agia Roumeli