Actinidiaceae  /  Actinidia chinensis
Botanik im Bild
20
10-12-17      (neu)
  Home  

Kiwi

Fotos:  E. Horak  /  kultiviert